• slidebg2
  THIELE
  lanci za najteže uvjete
 • slidebg2
  thyssenkrupp infrastructure
  Profesionalci u niskogradnji
 • slidebg2
  ESCO
  mining experts

Isporuka Larssen talpi i bočnog vibratora MS6 HFB SG Novi Sad SRB

Juni 2018. Firma COMTERRA je dobila ugovor za isporuku Larrsen talpi L604 S355 kao i bočnog vibratora Muller MS6-HFB SG svome kupcu u Novi Sad. Ovo je prvi ovakav vibrator isporučen na području EXYU za izvođenje građevinskih jama i dr. poslova u niskogradnji.
Vibrator je opremljen dvostrukim lještima koje mogu primati talpe/žmurje bočno ili odozgo. Dodatno je moguće opremiti vibrator i sa bočnim klještima za prihvat cijevi.
Vibrator je opremljen inklinometrima i displejom za prikaz nagiba u kabini rukovaoca.

Tehničke karakteristike MS6-HFB SG
Centrifugalna sila [kN]  464
Statički ekcentrični moment [kgm]  6,5
Max. frekvencija oscilacije. [Hz]  42,5
Max. rotacijska brzina [rpm]  2550
Max. Sila izvlačenja [kN]  120
Max. SIla pobijanja [kN]  120
Težina bez klješta * [kg] 1830
Dinamička težina [kg]  980
Oscilacija visina [mm]  12,2
Max. potrebna instalirana snaga H. agregata [kW]  119
Max protok ulja [l/min]  204
Max. radni tlak. [bar]  350
Sila prihvata na klještima MS SG max. [kN]  650
ROtator + nagib
Radni pritisak max [bar]  250
VOlume max [l/min]  26
Senzor - inklinometar za mejrenje nagiba  [V] 24 (12) 24 (12)
H nosač min. IPB 160
Težina profila za pobijanje max.  [kg]  1500

Muller bočni vibrator katalog MS-HFB SG

Galerija