• slidebg2
  THIELE
  lanci za najteže uvjete
 • slidebg2
  thyssenkrupp infrastructure
  Profesionalci u niskogradnji
 • slidebg2
  ESCO
  mining experts

Vrhunska raketa HP95 PW za probijanje prodora ispod zemlje u Zagrebu, HRV

Juni. 2016 firma COMTERRA je isporučila tvrtci MSOLDO najmoderniju raketu za probijanje, pobijanje ili bušenje prodora ispod zemlje sa mogućnošću pnumatskog upravljanja naprijed nazad bez intervencije na dovodnom crijevu ili kompresoru. Raketa je u mogućnosti vršiti proboje do fi 160 mm provlačenjem PEHD cijevi.

Tehnički podaci za raketu HP95PW:

Dužina (mm)....................................................................................1515
Promjer (mm)...................................................................................140
Težina ( kg)........................................................................................67
Udarna energija (J)...........................................................................160
Udarna frekvencija (Hz).....................................................................5,5
Radni pritisak – bušenje rupa ( bar)…..….…...................................5,0-7,0
Radni pritisak– rad sa expanderom (proširivačem)…………….……6,0-7,0
Radni pritisak– pobijanje cijevi…….…….……………………………….……6,0-7,0
Potrošnja zraka (m3/min)…………………...............................................2,0
Dužina pobijanja (m)…………................................................................40
Dužina pobijanja Ø159mm cijevi do (m)………..................................10
Pobijanje čelične cijevi fi(mm)………….............................................80-159
Provlačenje plastične cijevi promjera (mm)…...............................25-160

Dodatna oprema:
Proširivači ili Expanderi za veće promjere, nauljivač 4l sa razvodnim blokom za upravljanje i doziranje ulja, set priključnih crijeva PARKER, kandžaste spojnice, Set za provlačenje korugiranih cijevi DN110 u 1.prolazu, set španera, Set za navođenje rakete KRETOSKOP, Sajla fi 10mm (20m dužine), Prirubna ploča za natezanje i fiksiranje cijevi za provlačenje, postolje i dr.

Galerija